Regulamente campanii si concursuri

Regulament Concurs Facebook si Instagram Giveaway iBazar.ro 2020

 

Art. 1   Organizatorul campaniei promoționale

 

 • Campania promoțională “iBazar.ro” („Campania Promoțională”) este organizată de Optimal Solution Cam SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, Sectorul 3, Aleea Barajul Sadului, nr.1, Camera nr.2, bloc N5, scara 1, etaj 1, ap.10 cod unic de înregistrare 34939694, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/10584/2015, capital social 200 lei, subscris și vărsat integral (“Organizatorul”).
 • Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, urmând a fi disponibil pe site-ul www.ibazar.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

 Art. 2 Denumire. Durată. Locul desfășurării

 

 • Campania promoțională poartă denumirea “iBazar.ro”
 • Campania promoțională se desfășoară pe platformele de socializare Facebook si Instagram, în perioada 20 septembrie - 20 octombrie, ora 23:59, sub forma de o singura etapa. Dupa cum urmeaza:
 • Runda 1 – 20.09.2020 – 20.10.2020, ora 23:59, cu extragerea castigatorilor in data de 21.10.2020, ora 09:00

 

 

 

 • Promoția este valabilă numai celori ce participă la prezenta Campanie Promoțională.

 Art. 3 Produsele participante la Campania Promoțională

 

 • Obiectul Campaniei Promoționale îl reprezintă următoarele, (denumit în continuare „Premiul”), în condițiile menționate în prezentul Regulament: Premiul consta in suma de bani si anume 500 RON.
 • La cererea castigatorului, premiul poate fi inregistrat cu numele unei alte persoane indicata de acesta. Cererea se face in scris printr-un e-mail la office@ibazar.ro, dupa ce participantul a fost instiintat ca a fost extras si validat castigator.

 Art. 4 Modul de desfășurare al Campaniei Promoționale și oferirea Premiului

 

 • Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa urmeze pasii specificati mai jos:
  • Persoanele care doresc să participe la Campanie pe Facebook trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
   • sa fie rezident in Romania
   • să se înregistreze/conecteze în aplicația mobilă de socializare Facebook sau pe desktop la www.facebook.com, unde persoanele dețin un cont.
   • să intre pe profilul de Facebook https://www.facebook.com/ibazar.ro și să dea ”Like” paginii oficiale iBazar.ro;
   • share public la postarea Giveaway-ului/Concursului;
   • să invite două persoane care ar putea fi interesate de premiu, într-un comentariu la postarea concursului. Se acceptă un singur comentariu de la aceeași persoană.
   • sa intre pe site-ul www.ibazar.ro sa se inregistreze un cont pe site si sa posteze un anunt cu un produs pe care vrea sa il vanda.
  • Persoanele care doresc să participe la Campanie pe Instagram trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
   • sa aibe resedinta in Romania
   • să se înregistreze/conecteze în aplicația mobilă de socializare Instagram sau pe desktop la www.instagram.com, unde persoanele dețin un cont.
   • să intre pe profilul de Instagram https://www.instagram.com/ibazar.ro și să dea ”Follow” paginii oficiale iBazar.ro;
   • like la postarea Giveaway-ului/Concursului;
   • să invite două persoane care ar putea fi interesate de premiu, într-un comentariu la postarea concursului. Se acceptă un singur comentariu de la aceeași persoană.
   • sa puna un tag pe story cu “Particip la concursul iBazar.ro”
   • sa intre pe site-ul www.ibazar.ro sa se inregistreze un cont pe site si sa posteze un anunt cu un produs pe care vrea sa il vanda.

 

La finalul campaniei, cu participantii de pe Facebook si Instagram  se va realiza o tragere la sorți prin https://commentpicker.com/ prin care se va extrage un câștigător și două rezerve.

Mențiune: Pentru a putea verifica îndeplinirea condițiilor de participare la Campania Promoțională, participanții sunt obligați să aibă publice detaliile legate de ’’Like-ul’’ acordat paginii oficiale iBazar.ro Facebook https://www.facebook.com/ibazar.ro și paginii oficiale iBazar.ro Instagram: https://www.instagram.com/ibazar.ro. În caz contrar, se va considera că nu îndeplinesc condițiile de participare la Campania Promoțională. 

 • Câștigătorul concursului va fi anunțat pe data de 21.10.2020 dupa extragere pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/ibazar.ro si pe pagina de Instagram: https://www.instagram.com/ibazar.ro: Acesta are la dispoziție 48 de ore pentru a ne trimite datele de contact (nume complet, numar de telefon, adresa, cod postal si e-mail) printr-un mesaj privat, pe Facebook sau Instagram. Banii se vor trimite prin Posta Romana numai pe numele Castigatorului. Dacă, în termen de 48 de ore, câștigătorul nu va putea fi contactat/nu a trimis datele de contact ne rezervăm dreptul de a contacta rezervele. În cazul în care prima rezervă nu răspunde în termen de 48 ore, va fi contactată următoarea rezervă. Dacă rezervele nu vor confirma premiul, premiul ramanand proprietatea organizatorului.
 • Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru cazurile în care câștigătorii nu pot fi contactați pentru acordarea Premiului. În această situație, Premiul neridicat nu mai este afectat Concursului, rămânând astfel în proprietatea Organizatorului.
 • Participantul la Concurs, desemnat câștigător în urma tragerii la sorți, care refuză Premiul sau care nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul Regulament, pierde automat calitatea de câștigător și nu poate intra în posesia Premiului.
 • Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alt premiu. În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de Premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia Premiului), sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.
 • Valoarea totală a Premiilor oferite în cadrul Giveaway-ului este de 500 RON.

 Art. 5 Înmânarea premiului.

5.1. Câștigătorul desemnat va primii banii prin mandat postal in baza cărții de identitate.

Art. 6 Dreptul și condițiile de participare

 

 • Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice în vârstă de peste 18 ani la data începerii Concursului, care își au domiciliul sau reședința în Romania (denumite în continuare „Participanți”).
 • Poate deține calitatea de „Participant” persoana fizică care îndeplinește toate criteriile de

 

participare prezentate în acest Regulament.

 

 • Prin participarea la acest concurs participanții acceptă integral și liber consimțit prevederile

 

acestui Regulament.

 

 • Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

 

 

   • Angajații Organizatorului;
   • Angajații companiilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea

Campaniei;

   • Persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea

Campaniei;

   • Rudele de gradul I și II, și afinii angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Campanie.

 

Art. 7 Protecția datelor cu caracter personal

 

 • Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

  

 • Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate și creării de profiluri, dreptul de a depune plângere) pe baza cererii scrise a participantului, datată și semnată, la adresa de poștă electronică office@ibazar.ro.
 • În cadrul Campaniei Promoționale, Operatorul va colecta de la castigator următoarele categorii

 

de date cu caracter personal:

 1. Nume și prenume;
 2. Adresă de email;
 3. Adresa
 4. Număr de telefon;
 5. CNP;

Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul participanților declarați câștigători, din perspectiva conformării cu obligațiile fiscale impuse de legislația aplicabilă doar pentru a putea verifica dacă vârsta participanților este conform Regulamentului, la momentul înscrierii în Campaniei Promoțională, precum și pentru declararea nominală conform legislației fiscale în cazul în care valoarea premiului depășește plafonul neimpozabil prevăzut de lege.

În acest caz, participanții iau la cunoștință faptul că impozitul de 10% se aplică la valoarea brută a

premiului.Acest câștig este impozabil la beneficiar, aplicându-se impozit cu reținere la sursă conform prevederilor legale, iar Organizatorul va reține, declara și plăti impozitul în numele beneficiarului. 

 • Datele cu caracter personal ale participanților la Campania Promoțională vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

 

    1. organizarea și desfășurarea Campaniei Promoționale;
    2. desemnarea și validarea participaților declarați câștigători;
    3. atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar-contabile ale Organizatorului.

 

 • Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de

 

prelucrare a datelor personale, disponibilă pe www.ibazar.ro la adresa https://www.ibazar.ro/pol-conf-p33Art. 8 Litigii

8.1. În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.Art. 9 Dispoziții finale

 

 • Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma

 

online www.ibazar.ro).

 

 • Organizatorul și participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile

 

prezentului Regulament.

 

 • Orice contestare având ca obiect Campania Promoțională poate fi formulata și trimisa la adresa de email: office@ibazar.ro.
 • Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe platforma online www.ibazar.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea promoției, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.
 • În cazul în care există situații de fraudă identificate, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.
 • Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi și mențiuni din “Termeni și Condiții” de pe www.ibazar.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul ibazar.ro la Secțiunea Regulamente campanii si concursuri.

 Optimal Solution Cam SRL. 

Cîrnu Andrei-Mihai

Administrator